Get newest file in a directory

public static FileInfo GetNewestFile(DirectoryInfo e_Directory) { return e_Directory.GetFiles().Union(e_Directory.GetDirectories().Select(GetNewestFile)).OrderByDescending(f => (f == null ? DateTime.MinValue : f.LastWriteTime)).FirstOrDefault(); }

Nyt layout

Bloggen har fået et nyt og enklere design passende til det kommende indhold.